Kredi

  • 2021 yılındaki online program için: Programın başarıyla bitirilmesi sonucunda 6 kredi transferi yapılabilmektedir. Programın sonunda değerlendirme notu yalnızca derslere ve sınavlara tam olarak katılanlara verilir. 

​***FLAS öğrencilerine 120 saati başarıyla bitirmeleri durumunda 9 kredi transferi yapılabilecektir.

  • Yüz yüze program için: Programın başarıyla bitirilmesi sonucunda 12 kredi transferi yapılabilmektedir. Programın sonunda değerlendirme notu yalnızca derslere ve sınavlara tam olarak katılanlara verilir. 2021 yılında yüz yüze program yapılmayacaktır.