Başvuru

Başvuruların geçerli olabilmesi için aşağıdaki belgelerin en geç 6 Nisan 2021 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. (Geç ya da tamamlanmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)

  • Başvuru formu (word biçimindeki başvuru formunu indirmek için tıklayınız)
  • Programa katılım amacını açıklayan niyet mektubu (500-750 kelime arası)
  • Türkçe öğretmeni ya da danışman tarafından yazılmış bir tavsiye mektubu
  • 50 US$ başvuru ücreti ve banka para nakil belgesinin elektronik kopyası.

*Başvuru ücreti gönderilmediği durumlarda başvuru geçerli sayılmaz.

**2020 yılında iptal edilen program için başvuru yapıp başvuru ücretini ödeyenler bu yılki başvurularda başvuru ücretinden muaf olacaktır.

Başvuru formu ve mektuplar pdf formatında elektronik posta yoluyla gönderilmelidir.
Programa kabul edilenler Nisan sonuna kadar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

Üniversitelerinden veya başka yerlerden maddi destek alan öğrenciler de dahil olmak üzere BÜTÜN adayların son başvuru tarihine kadar başvuru formu göndermesi gerekmektedir. Açılacak sınıf sayısının sınırlı olması nedeniyle başvuruların zamanında ve eksiksiz olarak yapılması oldukça önemlidir.