Başvuru

Bir başvurunun geçerli olabilmesi için aşağıdaki belgelerin en geç 4 Mart 2019 tarihine kadar elimize geçmiş olması gerekmektedir.
Eksik ve geç yapılan başvurular geçerli kabul edilmez.

  • Başvuru formu (word biçiminde başvuru formu)
  • Programa katılım amacını açıklayan bir yazı
  • Türkçe öğretmeni ya da danışman tarafından yazılmış bir tavsiye mektubu
  • 50 US$ başvuru ücreti (Dikkat: Başvuru ücreti gönderilmediği durumlarda başvuru geçerli sayılmaz.)

Başvuru faks veya elektronik posta yoluyla yapılabilir.
Programa kabul edilenler 12 Nisan 2019 tarihi itibarıyla e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

Üniversitelerinden veya başka yerlerden maddi destek alan öğrenciler de dahil olmak üzere BÜTÜN adayların son başvuru tarihine kadar bir başvuru formu göndermesi gerekmektedir. Açılacak sınıf sayısının sınırlı olması nedeniyle başvuruların zamanında ve eksiksiz olarak yapılması çok önemlidir.